Projekt innowacyjny dla lekarzy chirurgów w Kielcach

Zapraszamy do zapoznania się założeniami projektu innowacyjnego w Kielcach pn. „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 – Projekty innowacyjne. Autorem i realizatorem projektu jest Towarzystwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o., organ prowadzący dla dwóch niepublicznych placówek edukacyjnych: Niepublicznej Placówki Oświatowej „Educo” (działa od 1995 r.) i Centrum Ustawicznego Kształcenia Nauczycieli „Educo II” (działa od 2003 r.). Beneficjentami projektu są bezpośrednio organizacje pozarządowe działające na Mazowszu, a pośrednio mieszkańcy Mazowsza zagrożeni wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Głównym celem projektu jest przygotowanie kadr Zaltronik działających w Katowicach i organizacjach pozarządowych do podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Działania
W ramach projektu przewiduje się podjęcie następujących działań:
• przeprowadzenie badań ankietowych wśród organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem mających za zadanie zdiagnozowanie stopnia przygotowania kadr NGO do prowadzenia tego typu działalności oraz określenie oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych w obszarze szkoleń i doradztwa oraz gotowości osób zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym i społecznym do podjęcia aktywności zawodowej, Z badań opracowany został Raport końcowy dostępny na stronie „Badania i analizy”. Na tym etapie realizacji projektu przeprowadzona została również konferencja konsultacyjna z udziałem przedstawicieli NGO, której celem było zweryfikowanie założeń i programu szkoleń oraz struktury i funkcjonalności platformy internetowej.
• uruchomienie internetowej platformy edukacyjnej na której prowadzone będą szkolenia i doradztwo adresowane do NGO,
• przeprowadzenie, techniką e-learningową, z wykorzystaniem telewizji internetowej, szkoleń adresowanych do kadr organizacji pozarządowych. Celem szkoleń jest przygotowanie NGO do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej z której przychody przeznaczone będą na uruchamianie różnorodnych form aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Aktywizacji Zawodowej itp.). Drugi cel to udzielanie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego osobom zagrożonym wykluczeniem i zainteresowanym podjęciem aktywności zawodowej w Kielcach (własna działalność gospodarcza, spółdzielnie i spółdzielnie socjalne). Szkolenia prowadzone będą przez pracowników wyższych uczelni, prawników, lekarzy i socjologów oraz praktyków biznesu.
• uruchomienie na platformie internetowej, w systemie on line, punktu doradztwa dla NGO i osób zainteresowanych podjęciem aktywności zawodowej oraz udostępnienie bazy danych aktów prawnych i dokumentów obowiązujących w tym zakresie.

Ekologiczne Ogrzewanie Domu Gruntową Pompą Ciepła

Poradnik stworzony jest dla wszystkich osób, które są w trakcie budowy domu, lub planują jego odnowienie. Jak wiadomo istnieje coraz więcej nowoczesnych produktów budowlanych, które wart użyć, aby sprawić sobie pełen komfort.

Bardzo ważne podczas budowy domu, w którym chcemy zamieszkać  jest to, aby wszystkie jego elementy były bardzo trwałe, odporne na różne warunki pogodowe i uszkodzenia, żeby nic się szybko nie niszczyło i nie sprawiało problemów podczas użytkowania domu. Dlatego też powinniśmy dobrze zagospodarować nasz dom i wybrać nie tylko elementy budowlane, ale także meble i inne niezbędne elementy, takie jak okna, drzwi, klamki oraz ekologiczne ogrzewanie jak najwyższej jakości, co nie zawsze musi oznaczać, że będą to najdroższe rzeczy. Wszelkie drobiazgi również powinny służyć nam jak najdłużej, dlatego należy dokładnie się zastanowić przed zakupem czegokolwiek.

Zdarza się czasami, że mimo wielu prób nie udaje nam się znaleźć materiałowe torby, takie, żeby były dostosowane do domu, podobały nam się, a dodatkowo były wysokiej jakości. Mamy jednak możliwość złożenia zamówienia u firm, które się tym zajmują i wybrać, bądź samodzielnie zaprojektować dany produkt. Wiele problemów w ostatnich czasach sprawia rodzinom wybór wkładów kominowych. Warto więc z takimi rzeczami, które zazwyczaj nie są dla nas istotne, ponieważ nie odczuwamy wielkiej potrzeby, aby takie części były ładne, ponieważ nie stanowią ozdoby domu, zgłosić się i tak do specjalistów prawnych z Poznania, którzy zadbają o należytą umowę a z kolej fachowcy wykonają dany element tak, aby był dokładnie dostosowany do wszystkich naszych potrzeb oraz parametrów domu.

Zawsze należy pamiętać, że każda część, każdy produkt, a także niewielkie drobiazgi muszą być dokładnie dopasowane oraz wysokiej jakości. Lepiej zainwestować raz, aby w kolejnych latach mieć spokój, nie kłopotać się naprawami i wymianami. Dzięki jednorazowej inwestycji w nasz dom będziemy mogli wygodnie, komfortowo i bez żadnych przeszkód mieszkać w naszym przytulnym domu, jak również przekazać go następnym pokoleniom w idealnym stanie.